Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

XİDMƏTLƏR

Data Center ( Məlumat və Resurs Mərkəzi)-nin qurulması

İstənilən bir biznes sahəsində emal edilən məlumatların toplanılması, saxlanılması və göndərilməsi məqsədilə məlumat bazaları data centre mövcuddur. Bu mərkəzlərdəki məlumatların dəyəri bəzən şirkətin səhmlərindən bank hesabındakı pullarınnan dəyərlidir. Data centre-lərin qurulması bu baxımnan xüsusi əhmiyyətə malikdir. Sifarişçinin biznesinin gələcək inkişafı da nəzərə alınmaqla planlaşdırılan və standartlara uyğun olaraq enerji, havalandırma və soyutma ,yanğın təhlükəsizliyi, avadanlıqların yerləşməsi ozəllikləri nəzərə alinmaqla uğurlu bir data centren quraşdırılmasını təklif edirik.