Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Xidmətlərimiz

IT infrastrukturun layihələndirilməsi

Şirkətimiz müxtəlif şəbəkələrin layihələndirilməsi və yaradılmasında böyük təcrübəyə malik olub, çox sayda layihəni uğurla tamamlamışdır. VSSGROUP-MMC Müxtəlif sahələrdə Biznes zavod və fabriklər və dovlət qurumlarının infrastrukturunun qurulmasi üzrə portfilo ya malikdir.

Data Center ( Məlumat və Resurs Mərkəzi)-nin qurulması

İstənilən bir biznes sahəsində emal edilən məlumatların toplanılması, saxlanılması və göndərilməsi məqsədilə məlumat bazaları data centre mövcuddur. Bu mərkəzlərdəki məlumatların dəyəri bəzən şirkətin səhmlərindən bank hesabındakı pullarınnan dəyərlidir.

Videomüşahidə və təhlükəsizlik sistemləri

Texnoloji avadanlıqların sürətli inkişafi istər biznes və digər sahələrdə təhlükəsizliyin rolunu artirir. Biz istənilən təyinatlı obyektlərdə təhlükəsizliyin təyinata uyğun olaraq quraşdırılmasını təmin edirik.

Kütləvi elan sistemləri

Kütləvi çağrı sistemləri günümüzdə xüsusi tələbata ehtiyac duyulan sistemdir. Böyük və orta alış veriş məkanlarında kafe və restoranlarda , mağazalarda eləcə də digər sahələrdə bu sistemin əhəmiyyəti böyükdür.

Sturukturlaşdırılmış kabel şəbəkəsi

İstənilən obyektin personalının idarə edilməsi informasiya mübadiləsinin əsası obyektin kabel şəbəkəsinin quraşdırılmasınnan aslıdır.Müasir biznesin tələblərinə əsasən işçi heyətinin rabitə və internet təminatını eləcədə digər kommunikasiyaların avtomatlaşdırılması və...

Girişə Nəzarət sistemləri

İşçilərin gündəlik davamiyyətinin avtomatik yoxlanılması və əmək haqlarının hesablanması, eyni zamanda təhlukəsizlik kooridorlarına və otaqlarına nəzarət baxımından girişə nəzarət sistemləri vacibdir.

// choose your plan

Flexible Pricing Plans

We help businesses elevate their value through custom software development,
product design, QA and consultancy services.

Basic Plan

$ 129.99

Monthly Package
 • Web Counsulting
 • 24/7 System Monitoring
 • Machine and Deep Learning
 • Data Quality Management
 • Security Management
Choose Plane

Economy Plan

$ 159.99

Monthly Package
 • Web Counsulting
 • 24/7 System Monitoring
 • Machine and Deep Learning
 • Data Quality Management
 • Security Management
Choose Plane

Premium Plan

$ 189.99

Monthly Package
 • Web Counsulting
 • 24/7 System Monitoring
 • Machine and Deep Learning
 • Data Quality Management
 • Security Management
Choose Plane

// Drop us a line! We are here to answer your questions 24/7

NEED A CONSULTATION?

// our clients

We are Trusted
15+ Countries Worldwide

Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."