Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

XİDMƏTLƏR

Videomüşahidə və təhlükəsizlik sistemləri

Texnoloji avadanlıqların sürətli inkişafi istər biznes və digər sahələrdə təhlükəsizliyin rolunu artirir. Biz istənilən təyinatlı obyektlərdə təhlükəsizliyin təyinata uyğun olaraq qurasdırılmasini təmion edirik. Uzun müddətli iş təcrübəsində Zavod və\ fabriklər, təhsil müəsisələri, mağaza və anbarların eləcədə strateji qorunan ərazilərin layihələndirilməsini və quraşdırılmasını həyata keçirmişik.